Czym jest dostępność cyfrowa, co oznacza dla projektantów stron, aplikacji webowych oraz dla samych użytkowników? Co zrobić, aby nasze usługi trafiały do szerokiego grona odbiorców i nikogo z nich nie wykluczały? W dzisiejszym wpisie opiszemy czym są wytyczne WCAG.

Dostęp do narzędzi online, stron internetowych czy też aplikacji mobilnych powinien być nieograniczony dla każdego. Musimy pamiętać, że wśród odbiorców treści internetowych są także osoby, które posiadają ograniczenia. Dlatego, przy tworzeniu rozwiązań cyfrowych, warto pamiętać, aby były one dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami.

Czym jest dostępność cyfrowa?

Dostępność cyfrowa, to dążenie do tworzenia produktów cyfrowych tak, aby osoby z ograniczeniami mogły z nich korzystać w równym stopniu, co osoby sprawne. W pojęciu tym chodzi przede wszystkim o tworzenie dostępu do stron internetowych, aplikacji czy innych produktów cyfrowych dla wszystkich, niezależnie od stopnia ich niepełnosprawności.

W tworzeniu narzędzi cyfrowych należy kierować się wytycznymi WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), czyli międzynarodowym standardem dostępności do treści internetowych. Wytyczne wyjaśniają w jaki sposób tworzyć rozwiązania informatyczne, aby umożliwić korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchu, a także z niepełnosprawnością intelektualną i poznawczą.

Cztery zasady wytycznych WCAG 2.1 (aktualizacja po 1995 r.):

 1. Postrzegalność – spraw, aby użytkownicy mogli korzystać z narzędzi online poprzez dostępne dla nich zmysły, np.:
 • stosuj alternatywy tekstowe dla treści nietekstowych (alternatywne opisy do zdjęć, grafik, materiałów wizualnych),
 • używaj transkrypcji tekstowych dla materiałów audio i filmów,
 • wyróżniaj formy tekstowe poprzez kontrasty, pogrubienia, większe czcionki itp.,
 • dbaj o responsywność, czyli automatyczne dostosowanie się widoku aplikacji do szerokości ekranu użytkownika.
 1. Funkcjonalność – postaraj się, aby treści dostępne np. na stronie były możliwe do obsługi przez różne urządzenia, np. samą mysz, klawiaturę itp.) Ponad to:
 • zadbaj o dobrą widoczność elementu – odpowiednio nazwij linki, które będą zrozumiałe dla użytkownika,
 • unikaj złożonych konstrukcji, które mogą być niejasne dla odbiorcy,
 • stosuj możliwość włączania i zmiany skrótów klawiaturowych itp.,
 • nie używaj migających treści, lub zadbaj o możliwość wyłączenia ruchomych elementów,
 • stosuj wiele przycisków CTA, które ułatwią nawigację.
 1. Zrozumiałość – zadbaj o to, aby Twoja strona lub aplikacja była czytelna i zrozumiała dla jej odbiorcy, np. poprzez:
 • stosowanie prostego języka,
 • określenie w kodzie strony/aplikacji w jakim języku jest jej treść,
 • stosowanie wyraźnych i zrozumiałych etykiet oraz tworzenie spójnego wyglądu na wszystkich podstronach.
 1. Solidność/kompatybilność – treści, które projektujesz powinny być dostosowane do różnych programów oraz typów urządzeń. Zadbaj o to, aby Twoja strona www lub aplikacja była dostępna dla użytkowników korzystających z technologii asystujących

Stosowanie wytycznych w procesie tworzenia rozwiązań cyfrowych umożliwia dążenie do równego dostępu do treści internetowych dla każdego użytkownika, ale także stanowi o odpowiedzialności społecznej oraz profesjonalizmie twórcy produktów cyfrowych. Warto o tym pamiętać.