Konwersja, to pojęcie które jest szeroko rozumiane w marketingu internetowym. W odniesieniu do tej dziedziny, konwersje możemy ogólnie tłumaczyć jako działania mające na celu realizację celów sprzedażowych poprzez wykorzystanie strony www.

Konwersja w zakresie marketingu internetowego oznacza także szereg działań mających realny wpływ na cele sprzedażowe. Jednak by kompleksowo wytłumaczyć to pojęcie, najlepiej jest odnieść się do przykładu.

Przykładem konwersji może być kliknięcie przez użytkownika w przycisk CTA na naszej stronie www, który przekieruje go do np. do formularza rejestracyjnego. Ta czynność powoduje określone działanie – klient generuje nie tylko ruch na stronie, ale zaczyna realizować wyznaczone przez nas cele marketingowe firmy – interesuje się danym produktem bądź usługą. Konwersję możemy zatem rozumieć także jako osiąganie jednorazowego celu naszego marketingu.

Jak działa konwersja?

Jak wcześniej wspomnieliśmy konwersja to określone działanie i z uwagi na skalę danej czynności, możemy podzielić ją na mikro oraz makro.

Konwersja mikro, jak sama nazwa może sugerować, odnosi się do drobnych, pojedynczych działań, które podejmuje użytkownik na stronie. Przykładami mikrokonwersji mogą być:

  • dodanie produktu do koszyka,
  • zapisanie się do newslettera,
  • korzystanie z przycisków CTA,
  • wyświetlenie danych kontaktowych.

Skutkiem mikro konwersji może być nawiązanie przez użytkownika współpracy z Twoją firmą w przyszłości.

Konwersja makro, to działania, które mają szersze znaczenie dla celów sprzedażowych, ponieważ w tym pojęciu mieszczą się czynności, które prowadzą do określonego dla sprzedaży efektu – np. dokonanie zakupu naszego produktu przez użytkownika.

Oprócz wspomnianej transakcji, do przykładów makro konwersji możemy zaliczyć:

  • rejestrację na naszej stronie www i utworzenie konta,
  • wypełnienie formularza kontaktowego,
  • kliknięcie w reklamę lub link sponsorowany,
  • wysłanie zapytania o dostępność danego produktu.

Co daje konwersja dla strony www?

Określanie wskaźników konwersji jest ważne przede wszystkim dla budowania odpowiedniej strategii marketingowej oraz sprzedażowej naszej firmy. Działania z zakresu makro konwersji badają zainteresowanie naszą stroną wśród użytkowników, co prowadzi do działań z zakresu makro konwersji, które są już niebagatelne dla osiągniecia wyznaczonych przez naszą firmę celów sprzedażowych.